Project Description

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hanke on neljän yliopiston laaja kehittämishanke, jonka lähtökohtana on ilmiölähtöinen sekä elinikäinen oppiminen. Hanke pyrkii siltaamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja tukemaan opettajien, opettajankouluttajien opettajaopiskelijoiden  yhteistyötä monin eri tavoin.